Länkar:

Kvinnokören Sapphonia på facebook

Kvinnokören Sapphonia på youtube

Stockholms Gaykör:  www.stockholmsgaykor.com

Kören Rainbow Gospel:  http://rainbowgospel.se/index.html

Kören Queer Choir Göteborg: http://www.queerchoir.se/

Kören Hellmans Drengar i Göteborg: www.hellmansdrengar.se

Jenny Svenberg: www.jennysvenberg